μάρτυ

μάρτυ
μάρτυς
witness
masc/fem voc sg (aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • μαρτυρούμεν' — μαρτῠρούμενα , μαρτύρομαι call to witness fut part mp neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) μαρτῠρούμενε , μαρτύρομαι call to witness fut part mp masc voc sg (attic epic doric) μαρτῠρούμεναι , μαρτύρομαι call to witness fut part mp fem… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρόμεθ' — μαρτῡρόμεθα , μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 1st pl (epic) μαρτῡρόμεθα , μαρτύρομαι call to witness pres ind mp 1st pl μαρτῡρόμεθα , μαρτύρομαι call to witness imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρόμεθα — μαρτῡρόμεθα , μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 1st pl (epic) μαρτῡρόμεθα , μαρτύρομαι call to witness pres ind mp 1st pl μαρτῡρόμεθα , μαρτύρομαι call to witness imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρόμεσθα — μαρτῡρόμεσθα , μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 1st pl (epic) μαρτῡρόμεσθα , μαρτύρομαι call to witness pres ind mp 1st pl μαρτῡρόμεσθα , μαρτύρομαι call to witness imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτύρηι — μαρτύ̱ρῃ , μαρτύρομαι call to witness aor subj mp 2nd sg μαρτύ̱ρῃ , μαρτύρομαι call to witness pres subj mp 2nd sg μαρτύ̱ρῃ , μαρτύρομαι call to witness pres ind mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρομένων — μαρτῡρομένων , μαρτύρομαι call to witness pres part mp fem gen pl μαρτῡρομένων , μαρτύρομαι call to witness pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρουμένας — μαρτῠρουμένᾱς , μαρτύρομαι call to witness fut part mp fem acc pl (attic epic doric) μαρτῠρουμένᾱς , μαρτύρομαι call to witness fut part mp fem gen sg (doric) μαρτυρουμένᾱς , μαρτυρέω bear witness pres part mp fem acc pl (attic epic doric)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρουμένων — μαρτῠρουμένων , μαρτύρομαι call to witness fut part mp fem gen pl (attic epic doric) μαρτῠρουμένων , μαρτύρομαι call to witness fut part mp masc/neut gen pl (attic epic doric) μαρτυρέω bear witness pres part mp fem gen pl (attic epic doric)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρούμενον — μαρτῠρούμενον , μαρτύρομαι call to witness fut part mp masc acc sg (attic epic doric) μαρτῠρούμενον , μαρτύρομαι call to witness fut part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) μαρτυρέω bear witness pres part mp masc acc sg (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μαρτυρόμενον — μαρτῡρόμενον , μαρτύρομαι call to witness pres part mp masc acc sg μαρτῡρόμενον , μαρτύρομαι call to witness pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”